|

P1170313.JPG

Co nowego

2020-12-23 - Wiadomości PODZIĘKOWANIA
Dziękujemy za wsparcie wspaniałej grupie licealistów z LO im. Mickiewicza w Piastowie. [Więcej]
2020-12-23 - Wiadomości ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA
Przyjmijcie od nas najserdeczniejsze życzenia!!! [Więcej]
2020-12-21 - Wiadomości POMOCNICY ŚW. MIKOŁAJA
Dzisiaj okazało się, że św. Mikołaj ma naprawdę wielu wspaniałych pomocników! [Więcej]
2020-12-18 - Wiadomości DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE
Właśnie odwiedzili nas niezwykli goście - najprawdziwsi pomocnicy św. Mikołaja! Przybyli z cudownymi podarunkami, które św. Mikołaj wręczy Świetlikom już niedługo! [Więcej]
2020-12-18 - Wiadomości Zaproszenie na spotkanie ze św. Mikołajem!
Święta, Święta, Święta!!! Chcielibyśmy złożyć Świetlikom bożonarodzeniowe życzenia osobiście! Zapraszamy więc, na krótką wizytę we wtorek 22.12 lub środę 23.12. Wiemy, że w tych dniach, między godziną 15.00 a 18.00 będzie też na każdego Świetlika czekał w świetlicy św. Mikołaj z prezentem!!! [Więcej]
2020-12-13 - Wiadomości Już jest! Nasza wystawa!
Od dziś można oglądać pełną wersję naszej wystawy "Piastów pamięta swoich bohaterów". [Więcej]
2020-12-13 - Wiadomości ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ
Stowarzyszenie MOŻESZ w grudniu kończy realizację zadania „Zdrowo kolorowo!” z dofinansowaniem z budżetu Województwa Mazowieckiego. W ramach zadania podejmowane były działania profilaktyczne, z jednej strony sportowe, z drugiej kulturalne. Finałem działań kulturalnych jest wystawa „Piastów pamięta swoich bohaterów”. Właśnie na nią serdecznie Państwa zapraszamy! [Więcej]
2020-10-28 - Wiadomości Zawieszenie działalności opiekuńczo - wychowawczej
W związku z decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego, od dnia 26 października 2020r Świetlica Środowiskowo - Integracyjna zawiesza prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych DO ODWOŁANIA. [Więcej]
2020-09-30 - Wiadomości Warsztaty! "O matko i córko"
“O matko i córko!” - Warsztat dla matek i ich nastoletnich córek. Serdecznie zapraszamy na warsztat przygotowany z myślą o wzmacnianiu więzi między matką a córką - w jednej z najbliższych, a zarazem najtrudniejszych relacji międzyludzkich.  [Więcej]
2020-09-30 - Wiadomości Świetliki - raz, dwa, trzy!
Właśnie, w ramach zadania „Świetliki – raz, dwa, trzy!” (realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem MOŻESZ, finansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego) podopieczni Świetlicy Środowiskowo – Integracyjnej wrócili z trzydniowej wycieczki. Takie wyjazdy integrujące grupę świetlików i ich opiekunów to już nasza wieloletnia tradycja. [Więcej]
2020-09-30 - Wiadomości ZDROWO KOLOROWO
Od miesiąca Stowarzyszenie „Możesz” realizuje w świetlicy zadanie „Zdrowo kolorowo!”, na które otrzymało dofinansowanie ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Partnerem w realizacji zadania jest Piastowskie Archiwum Miejskie prowadzące Muzeum Miasta Piastowa. [Więcej]
2020-08-21 - Wiadomości WYNIKI NABORU PARTNERA DO PROJEKTU RPO WM DZIAŁANIE 9.1
WYNIKI NABORU PARTNERA DO PROJEKTU RPO WM DZIAŁANIE 9.1 [Więcej]
2020-07-31 - Wiadomości AKTUALIZACJA ogłoszenie o naborze Partnera do projektu RPO WM Działanie 9.1
W ogłoszeniu o naborze Partnera do projektu RPO WM Działanie 9.1 wprowadzona zostaje zmiana. Zmianie ulega miejsce składania ofert. Oferty​​ składać należy w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Piastowie, ul. 11-go Listopada 2 Pozostałe zapisy ogłoszenia o naborze nie ulegają zmianie. [Więcej]
2020-07-27 - Wiadomości NABÓR PARTNERA DO PROJEKTU RPO WM DZIAŁANIE 9.1
Świetlica Środowiskowo – Integracyjna „Dom Jana Pawła II” w Piastowie działając na podstawie art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) jako projektodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, ogłasza otwarty nabór Partnera z sektora społecznego zainteresowanego wspólną realizacją projektu na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób wykluczonych i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. [Więcej]
2020-07-13 - Wiadomości Drukuj z uśmiechem!
Program DRUKUJ Z UŚMIECHEM Fundacji Polsat i HP. Taki oto fantastyczny sprzęt trafił w zeszłym tygodniu do naszej placówki! To darowizna w ramach Programu "DRUKUJ Z UŚMIECHEM" [Więcej]