|

P1170325.JPG

Co nowego

2020-07-31 - Wiadomości AKTUALIZACJA ogłoszenie o naborze Partnera do projektu RPO WM Działanie 9.1
W ogłoszeniu o naborze Partnera do projektu RPO WM Działanie 9.1 wprowadzona zostaje zmiana. Zmianie ulega miejsce składania ofert. Oferty​​ składać należy w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Piastowie, ul. 11-go Listopada 2 Pozostałe zapisy ogłoszenia o naborze nie ulegają zmianie. [Więcej]
2020-07-27 - Wiadomości NABÓR PARTNERA DO PROJEKTU RPO WM DZIAŁANIE 9.1
Świetlica Środowiskowo – Integracyjna „Dom Jana Pawła II” w Piastowie działając na podstawie art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) jako projektodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, ogłasza otwarty nabór Partnera z sektora społecznego zainteresowanego wspólną realizacją projektu na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób wykluczonych i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. [Więcej]
2020-07-13 - Wiadomości Drukuj z uśmiechem!
Program DRUKUJ Z UŚMIECHEM Fundacji Polsat i HP. Taki oto fantastyczny sprzęt trafił w zeszłym tygodniu do naszej placówki! To darowizna w ramach Programu "DRUKUJ Z UŚMIECHEM" [Więcej]
2020-07-08 - Wiadomości AKADEMIA RODZICA II
Rozpoczynamy realizację 3 - letniego zadania! [Więcej]
2020-07-07 - Wiadomości Trening Kontroli Złości. ZAPRASZAMY!
Zapraszamy RODZICÓW do udziału w Treningu Kontroli Złości. Szczegóły na ulotce. [Więcej]
2020-06-29 - Wiadomości Trzy lata dotacji na działania w Świetlicy!!!
W czerwcu Zarząd Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął dwa konkursy ofert na realizację zadań publicznych. Oferty w obu konkursach złożyło Stowarzyszenie „Możesz”. W obu przypadkach złożone oferty objęte zostały dofinansowaniem (w jednym przypadku oferta Stowarzyszenia osiągnęła najwyższą punktację spośród wszystkich złożonych w Województwie!). [Więcej]
2020-05-20 - Wiadomości Wolontariat jest super!
Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego od wielu lat wspiera różnego rodzaju akcje pomocowe. Jedną z form działania Fundacji jest wsparcie i rozwijanie społecznego zaangażowania pracowników. Od 2008 roku pracownikcy BGK angażują się w programie "Wolontariat jest super!" Dzięki niemu pracownicy działają na rzecz środowisk, w których mieszkają i pracują oraz wspólnie z organizacjami społecznymi pomagają w rozwiązywaniu lokalnych problemów. [Więcej]
2020-05-15 - Wiadomości Setna rocznica Urodzin naszego Patrona!
" Karol Wojtyła. Narodziny" W związku z obchodami 100. rocznicy urodzin świętego papieża - Polaka, Jana Pawła II zapraszamy do obejrzenia niezwykłej wystawy. [Więcej]
2020-05-03 - Wiadomości Agnieszka i ja
Kochani, nasz dorosły Świetlik, Agnieszka Chmielecka (na zdjęciu - z bohaterem opowiadania), pracowicie wypełnia swój czas. Dziś dla Was - historia szczególnej znajomości, która zaczęła się właśnie w naszej Świetlicy. [Więcej]
2020-04-10 - Wiadomości Wszystkeigo najlepszego na Wiekanoc!
Przekazujemy najserdeczniejsze życzenia świąteczne. [Więcej]
2020-03-28 - Wiadomości Wsparcie psychologiczne
Drodzy rodzice, nie tylko Świetlików, jeśli potrzebujecie wsparcia, porady w tym trudnym dla nas wszystkich czasie, to dajcie znać. [Więcej]
2020-03-21 - Wiadomości internetowy konkurs nr 1 !!!!!
Koniecznie dołączcie do naszego profilu na facebooku. To tam ogłosiliśmy konkurs! [Więcej]
2020-03-19 - Wiadomości Centrum Nauki Kopernik
Jeżeli macie ochotę na wirtualny spacer, CNK zaprasza:) [Więcej]
2020-03-17 - Wiadomości Bądźmy w kontakcie!
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Świetlica jest wciąż nieczynna. Nie możemy się spotykać, ale możemy mieć ze sobą kontakt! Tęsknimy za Świetlikami :) [Więcej]
2020-03-15 - Wiadomości Ogłoszenie
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, od dnia 16 marca 2020 roku, do odwołania Świetlica będzie nieczynna. [Więcej]